Китеп жөнүндө кызыктуу маалымат

Китеп жөнүндө

Кызык экен

1. М. Горький төрт миң сөздү бир минута ылдамдыкта окуган.

2. Сталин күнүнө эң аз дегенде 400 барак китеп окуучу.

3. Т. Эдисон 2-3 сапты дароо бирге окуп,ар бир бетиндеги тексти эстеп калчу. Ал ыкылас коюп, ойду бир жерге топтогонду үйрөнгөн

4. Ыкчам окуганда караганда жай окуганда көз тез чарчайт.

Кызык экен

1. М. Горький төрт миң сөздү бир минута ылдамдыкта окуган.

2. Сталин күнүнө эң аз дегенде 400 барак китеп окуучу.

3. Т. Эдисон 2-3 сапты дароо бирге окуп,ар бир бетиндеги тексти эстеп калчу. Ал ыкылас коюп, ойду бир жерге топтогонду үйрөнгөн

4. Ыкчам окуганда караганда жай окуганда көз тез чарчайт.

5. Адамдардын 95% өтө жай окушат - минутасына 180–220 сөз окушат.

6. Көптөгөн окурмандар сексенинчи бетке чейин окугандан кийин кызыгы кете баштайт.

7. Бир саат окугандан кийин 57 мүнөткө келгенде адамдын көзү чарчай баштайт, ага чейин тынч гана абалда болот.

8. Бальзак жарым саатта эки жүз барак окуган.

9. Китеп окуганда көздөр ар кайсы тамгаларды карап жатып,ар түрдүү элестерди көрөт. Бирок, аларды мээ бир сүрөткө бириктирет.

10. Э. Гаон өзү окуган 2500 китепти так жатка айтып берчү.

11. Орточо китеп окуу тажрыйбасы бар адам китеп окуганда 12-16 сабына келгенде бир тыныгуу жасайт, ыкчам окугандар 2-4 сапта бир тыныгат.

12. Н.А. Рубакин 250 миң китеп окуган.

13. Мектеп окуучулары бир сап окуганда 20 регрессивдүү кыймыл жасашат, ал эми студенттер -15

14. Наполеон бир минутада эки миң сөз ылдамдыкта окуган.

15. Адам китеп окуп жатканда көздөрү ар тарапты карай берет.

  • Китеп жөнүндө

Окшош макала

Дүйнөдөгү эң кымбат китептер

Дүйнөдөгү эң кымбат китептер

Кымбат китептер:

  1. «Первая книга Уризена» Уильям Блейк – 2,5 млн $;
  2. «Сказки Барда Бидля» Джоан К. Роулинг – 3,98 млн $;

Кыска - нуска

Кыска - нуска

Кыска - нуска

  • Эң алгачкы кыргыз китеби 1911-жылы Казань шаарында басылып чыккан. Ал Молдо Кылычтын "Кыса-и-Зилзала" деген китеби болгон. Китепте 1909-жылы Чүй өрөөнүндөгү катуу жер титирөө тууралуу айтылган. Акын өзүнүн адам жана табият, руханий турмуш менен диний асылдыктардын ич ара карым-катнашы тууралуу ой жүгүртүүсүн камтыган. Китепти алгачкы кыргыз "Алиппесин" жазган окумуштуу жана коомдук ишмер, кыргыз агартуучусу Ишеналы Арабаев демилгеге алып, баш сөзүн өзү жазып жарыкка чыгарган.....

Сунушталган товар

Кыргыз эл жомоктору (турмуштук жомоктор)

Кыргыз эл жомоктору (турмуштук жомоктор)

Китепке эл оозунда айтылып, бүгүнкү күнгө чейин жеткен турмуштук мааниси чоң, кызыктуу жомоктор кирд..

280Сом

Кыргыз боз үйү

Кыргыз боз үйү

Авторлордун "Кыргыз боз үйү "  аттуу бул китеби ата-бабабыздын калтырган улуу мурасын  жай..

800Сом

Кыргыз эл табышмактары

Кыргыз эл табышмактары

Кыргыз эл табышмактары ..

200Сом

Кыргыз даанышмандыгы

Кыргыз даанышмандыгы

Кыргыз даанышмандыгы: Кыргыз улуту кылымдарды карыта ыйык барктаган , сактаган табериктер топтому. ..

250Сом

Теги: китеп, окуу