Кудай сүйгөн Куйручук

китептен үзүндү.

Куйручуктун өз аялын сынаганы.

-Упал, жакшылап ук! -деди ал аялын бүркүт карашы менен карап.- Эртеги ата-бабалар бөлөк эркек ачпаган, көкүрөгүн баспаган,жаңылып жазбаган, аруу-дене, таза жүрөк аялзатына ок аттатышчу экен!

Куйручук менен Упагүлдүн ортосунда кызыктай сөз башталды:

-Менин көзүмө чөп салган жок белең?

-Жок.

Алажипти аттадын беле?

-Жок.

-Анда Айчүрөктөй актэтек турбайсыңбы?

-Ооба.

Куйручук атын токунуп, каяккадыр аттанып кетти. Аш бышым убакыт өтпөй, ал Телкүрөңүн чаап келди. Аттан түшпөй , аялын чакырып, заңкылдап кыйкырды.

- О Упагүл! бол бачым,Тез! үйдөн чык!

Боз үйдүн эшигин серпип аялы чыга калды. Ал аялын шаштырып каруудан алып, улактай кылып эңип учкаштырып, атын чаап жөнөдү.

О ботом каякка? Деги тынччылыкбы?-Аялы эринин этегине жабышып, таңыркады.

-Көкүмбайга ок жаңылыптыр! Аттайсың!

- Койчу кайнагамды кантип аттайм!

-Аттабасаң, өлүп калбайбы?

-Уят эмеспи кайнагамды аттап. Башка аял деле аттаса болбойбу?

-Бу чөлкөмдө сенден өткөн таза аял жок! Аттай бер!

Эринин колтугуна колу жабышкан Упагүлдүн чый-пыйы чыгып коркуп баратты.Заманасы куурулду.Кызыл жүзү бозорду.

-Кокус, ок түшпөй койсочу?

- Эмине? Этегиңден жаңылдың беле?

- Баягы жылы, сен Кетмен-Төбөгө кеткенде, жылкычы уул жанымды койбой...

- Бир эле жолубу? Эчтекек болбойт!

-Былтыр сен Чүйдө жүргөндө, Койчуман кайним кучактап айламды кетирип......

- Эки эле жолубу? Эчтеке болбойт!

Куйручук далее чаап баратты. Упагүл колго түшкөн коёндой бүрүштү. Эл журтка жүзү кара болоорун ойлонду. Үнү дагы дирилдеди:

-Жазында сен, Кочкорго кеткенде да... Жаңылган элем......

Күйөөсү текиреңдеген Телкүрөдүн оозун тартты, Кылчайып аялына минтип айтты:

........

Ой-пикирлерди жазуу

Көңүл буруңуз: HTML которулган эмес!
    Жаман           Жакшы

Кудай сүйгөн Куйручук

  • Автор: Эркалы Өскөналы
  • Жанры: Аңгеме
  • Жылы: 2011
  • Басмакана: Бийиктик
  • Барагы: 608
  • ISBN: 978-9967-13-775-2
  • Жеткиликтүү: Текчеде
  • 350Сом


Сунушталган китептер

 Кожомкул балбан баяны

Кожомкул балбан баяны

" Кожомкул балбан баяны" Кыргыз балбаны жөнүндө толук маалымат камтылган кызыктуу китеп ..

450Сом

Тоолуктардын эрмеги

Тоолуктардын эрмеги

Кызыктуу азилдер, тамашалар жыйналган бул китеп окурмандарды кайдыгер калтырбайт болуш керек. Кар..

380Сом

Теги: кыргызча, китеп, куйручук, китептер, эскерүү, чыгарма, кыргызча, китептер, сатып, алуу, ырлар, интернеттеги, кыргызча, китептер, Кудай сүйгөн Куйручук