Темиркул Үмөталиев

Темиркул Үмөталиев

Бул тизмеде китепжок.