Көк асаба романы, Түгөлбай Сыдыкбеков, окуу, сатып алуу

Түгөлбай Сыдыкбековдун "Көк Асаба" романы тарыхый булактардагы маалыматтарга негизделип, элибиздин өткөн кылымдардын башталыш учурундагы (6-8 к.к) өз башынан кечирген кайгылуу окуяларын кызыктуу, ары чындыкка жакын, ынанымдуу сүрөттөгөн.

Китептен үзүндү.

.............

Эр салты - жолун тоскон жоонун башын алыш?!

Баш-Тегин менин жолумду тоссо, мен анын башын чабам!- дейт да Элтерес алп табгачка деп кайраган кылычын эми кыргызга сунду. Ал колун чогултуп, жоо камын көрүп жолго чыгып калганында ой-тоону кар басты. Кыш кычырады. Кардын калың түшкөнүнөн улам Элтерес кошууну чочулады. Бул терс белги. Көк теңири бизге эскертти. Тизгинди кайра иелик, баатыр? - деп Элтереске Салим акылман кеңеш айтты. Өзү да "Бул жаман белги" деп ичтен чочулап турган Элтерес акылмандын кеңешин кабыл тутуп бул жолку жортуулдан кайра бургусу келди. Бирок бир ой жолго баштанган кол, тек чабуулсуз кайра тартышы бул да жакшы жөрөлгө эмес, аны ойлоп күңгүрөнгөн Элтерести өз башынан чочулаган Керген көкүттү:

- Жортуул башталды. Башталган жортуулду чабуулсуз кайтарыш, жебесиз жаа тарткандык. Жебесиз жаа жаа тарткандык - алптын жылдызы өчкөндүк. Жылдызың өчпөсүн Элтерес алп. Кыргызга бараар жол уусун мен билемин. Жол уусун билиш- жоонун үшүн качырыш. Ууру жолду басып, Актермелди артың, жооңду шилиден басың, алп. Арстан таамай чапчыганда атан жанталышыптыр. Жанталашканда не. Ол өлөөр. Ошентип жоон кыргын табар. Аз журтума арка болуң. Ошондо аздын беги болуп, аркаңдан чаң чыгарып жүрсөм эдим! - деген Кергендин кеби эки анжы болуп турган Элтерести баштап келген.

Элтерес чабышта арабөк кайтам дебеди. Жоо элди тыйпыл чаап олжого батам. Күчүмдү арттырамын. Кыйраган колдун калганы тиземе бүгөт. Тизе бүккөнү жоокери. тизе бүкпөгөнү чабылар. Уулу - кул, кызы - күң Адылтайдын..............

Ой-пикирлерди жазуу

Көңүл буруңуз: HTML которулган эмес!
    Жаман           Жакшы

Көк асаба

  • Автор: Түгөлбай Сыдыкбеков
  • Жанры: Тарых
  • Жылы: 2018
  • Басмакана: Бийиктик плюс
  • Барагы: 556
  • ISBN: 978-9967-9157-2-5
  • Жеткиликтүү: Текчеде
  • 500Сом


Сунушталган китептер

Тагай бий

Тагай бий

Бул чыгармада “Тагай бий” аталган Мухаммед Кыргыздын өмүрү баяндалган. Жазуучу өз чыгармасында ошол ..

380Сом

Каар Заман (3 китептен турган роман)

Каар Заман (3 китептен турган роман)

Исай Калашиновдун бул романы 12 кылымдын аягы, 13 -кылымдын башындагы моңголдордун турмушу чагылдыры..

990Сом

Көчмөндөр кагылышы

Көчмөндөр кагылышы

Көчмөндөр кагылышы романы. Качкынбай Осмоналиев   ..

500Сом

Сынган Кылыч

Сынган Кылыч

Сынган Кылыч, Төлөгөн Касымбеков. Бул китепти биздин интернет дүкөнүбүздөн сатып алсаныз болот. К..

1 100Сом

Фин керемети

Фин керемети

Билим берүү саясаты боюнча эл аралык эксперт Паси Сальбергдин “Фин керемети 2.0: Фин мектебиндеги ре..

750Сом

Икигай

Икигай

"Икигай" китеби. Япондордун узак жана бактылуу жашоосунун сырын билгиңиз керекби? Дүйнөдө эң узак ..

250Сом

Турсун

Турсун

Окурмандарга башкы каармандын башынан өткөргөн окуясы өзгөчө көрүнүшү мүмкүн, бирок ал турмуштан алы..

350Сом

Турсун (на русском языке)

Турсун (на русском языке)

История героини может показаться читателю необычной, но основана на реальных событиях.  Турсун ..

350Сом

Шабдан баатыр. Доорлор тогошуусу

Шабдан баатыр. Доорлор тогошуусу

Бул китепте ХIХ кылымдын аягы - ХХ кылымдын башында, кылым тогошуп жаткан чакта, ошол мезгилдеги гео..

700Сом

Тернистые вехи эпохи: Шабдан Баатыр

Тернистые вехи эпохи: Шабдан Баатыр

Тернистые вехи эпохи: Шабдан Баатыр. В книге были использованы исторические материалы взятые из а..

700Сом

Теги: Көк асаба романы, Түгөлбай Сыдыкбеков, окуу, тарыхый роман, кызыктуу китеп, кок асаба